ĐĂNG KÝ THÔNG TIN HỒ SƠ XÉT TUYỂN
Lưu ý: những mục đánh dấu (*) là bắt buộc nhập
Thông tin thí sinh
Địa chỉ thường trú
Địa chỉ nhận giấy báo
Thông tin đăng ký xét tuyển

Lưu ý: Vui lòng chọn Hình thức xét tuyển đăng ký
Hình thức xét tuyển Kết quả thi TN THPT 2024

Kết quả điểm các tổ hợp môn

TT
Tổ hợp môn
Tổng điểm tổ hợp môn
Tổng điểm
1
(A00):Toán, Lý, Hóa
2
(A01):Toán, Lý, Tiếng Anh
3
(C01):Toán, Văn, Lý
4
(D01):Toán, Văn, Tiếng Anh
5
(C00):Văn, Sử, Địa
TT
Tổ hợp môn có điểm cao nhất
Tổng điểm tổ hợp môn
Tổng điểm
1
2
3
Hình thức xét tuyển Tổng điểm trung bình 3 học kỳ (HK1, HK2 năm lớp 11, HK1 năm lớp 12)
Hình thức xét tuyển Kết quả đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP HCM
THÔNG TIN KHẢO SÁT
Bạn biết đến trường qua thông tin nào? (Có thể check chọn nhiều hơn 1 đáp án)
Bạn sẽ đăng ký vào GDU là nguyện vọng mấy trên cổng Bộ? **Lưu ý: Thông tin mang tính chất khảo sát để GDU hỗ trợ bạn tốt hơn
Hoàn tất đăng ký
Tôi xin cam đoan những thông tin trên đúng sự thật
Chọn mã khác