ĐĂNG KÝ THÔNG TIN HỒ SƠ XÉT TUYỂN
Lưu ý: những mục đánh dấu (*) là bắt buộc nhập
Thông tin thí sinh
Thông tin đăng ký xét tuyển

Lưu ý: Vui lòng chọn Hình thức xét tuyển đăng ký
Hình thức xét tuyển Tổng điểm trung bình 3 học kỳ (HK1, HK2 năm lớp 11, HK1 năm lớp 12)
Hình thức xét tuyển Kết quả thi TN THPT 2022

Kết quả điểm các tổ hợp môn

TT Tổ hợp môn Tổng điểm tổ hợp môn Tổng điểm
1 (A00):Toán, Lý, Hóa
2 (A01):Toán, Lý, Tiếng Anh
3 (C01):Toán, Văn, Lý
4 (D01):Toán, Văn, Tiếng Anh
5 (C00):Văn, Sử, Địa
Tổ hợp môn có điểm cao nhất Tổng điểm tổ hợp môn Tổng điểm
Hình thức xét tuyển Kết quả đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP HCM
Người giới thiệu
Hoàn tất đăng ký

Chọn mã khác