Lưu ý: những mục đánh dấu (*) là bắt buộc nhập
Thông tin thí sinh
Thông tin đăng ký
0.00 điểm
0.00 điểm
0.00 điểm
0.00 điểm
0.00 điểm
0.00 điểm
0.00 điểm

Kết quả điểm các tổ hợp môn

TT Tổ hợp môn Điểm tổ hợp môn
chưa bao gồm điểm ưu tiên
Điểm xét tuyển
1 (A00):Toán, Lý, Hóa
2 (A01):Toán, Lý, Tiếng Anh
3 (C01):Toán, Văn, Lý
4 (D01):Toán, Văn, Tiếng Anh
5 (C00):Văn, Sử, Địa
Tổ hợp môn có điểm cao nhất Điểm tổ hợp môn
chưa bao gồm điểm ưu tiên
Điểm xét tuyển
Lưu ý: Thí sinh được chọn tối đa 5 nguyện vọng
Khung hồ sơ trực tuyến

Chưa chọn file

Học bạ (5 Học Kỳ)
(*) Thí sinh nộp hồ sơ trực tuyến theo định dạng: hình ảnh (.jpeg, .jpg, .png, ...) hoặc PDF. Hệ thống không nhận các định dạng file khác.
Thông tin khác
Hoàn tất đăng ký

Chọn mã khác